Đầu nối chuyển đổi tự động 3/4″ / 3/4” automatic adaptor

Gọi: 0916909087 để biết giá

Dùng để kết nối bộ giảm áp suất, khớp nối ống mềm chính 1/2” (13-16 mm), khớp nối ống mềm ren 1/4” (4-6 mm), và phụ kiện khác có ren trong 3/4” với bộ hẹn giờ điện tử.

Bài viết mới nhất:

Facebook