Đầu nối cuối (bịt lỗ) / Hole plugs

Đầu nối cuối (bịt lỗ) / Hole plugs

Gọi: 0916909087 để biết giá

Sử dụng để bịt kín lỗ trên ống dẫn chính 1/2″ hay ống cấp nhánh 1/4″. Đảm bảo không rò rỉ.

Bình luận

Bài viết mới nhất:

Facebook