Đầu nối kín / Sealed connector

Gọi: 0916909087 để biết giá

Để kết nối giữa các van điện từ và Bộ hẹn giờ Timers. Hoàn toàn kín nước.

Cần thiết cho van điện từ được cài đặt bên trong hộp van.

Đây là hướng dẫn lắp đặt

Đây là hướng dẫn sử dụng

Bài viết mới nhất:

Facebook