Đầu nối ren 3/4″ / 3/4” threaded tap connector

Để kết nối một cách dễ dàng và nhanh chóng khớp nối đến một vòi có ren 3/4″ (27mm).

Đảm bảo kết nối, không rò rỉ.

Chất liệu nhựa ABS cao cấp, luôn bền bỉ qua năm tháng.

Thiết kế  thuận tiện, dễ dàng sử dụng.

36946766561