Đầu nối ren 1″ / 1” threaded tap connector

Để kết nối một cách dễ dàng và nhanh chóng khớp nối đến một vòi 1″.

Đảm bảo kết nối, không rò rỉ.

Thiết kế  thuận tiện, dễ dàng sử dụng.

3694676656036946766561

Hotline: 0916909087
Call Now Button0916 909 087