Đầu phun colibri 90° – 2″ / 90° – 2” Micro-sprikler

Đầu phun colibri 90° – 2″ có góc tưới 90 độ với bán kính tưới điều chỉnh được. Khi hoạt động đầu phun bật cao 2″.