Nối Claber ren trong 1″ (26 – 34 mm) ren ngoài 3/4″ (20-27mm) 91007

31.000 Đ

Nối dùng để chuyển đổi trong 3/4″-1″ (27 – 34mm).