Đầu tưới 8 tia chân cắm 0-40 l/h | Adjustable shrubbler

35.000 Đ

Đầu tưới 8 tia chân cắm, có thể điều chỉnh lưu lượng từ 0 – 40 lít/giờ. Tưới đều và chính xác tại gốc cây. Dễ dàng tháo rời để làm sạch.