Đầu tưới điều chỉnh / Adjustable shrubbler

Gọi: 0916909087 để biết giá

Tỷ lệ dòng chảy có thể điều chỉnh từ 0 – 40 lít/giờ, từ đóng hoàn toàn tới mở hoàn toàn.

Tưới trên khu vực 360 độ, kết nối trực tiếp với ống chính 1/2″.

Bài viết mới nhất:

Facebook