Đầu tưới 8 tia/ 0-40 l/h adjustable shrubbler

18.000 Đ

Đầu tưới 8 tia, có thể điều chỉnh lưu lượng từ 0 – 40 lít/giờ. Tưới đều và chính xác tại gốc cây. Dễ dàng tháo rời để làm sạch. Chích lỗ và gắn trực tiếp trên dây chính 16mm.