Đầu tưới điều chỉnh (lắp cọc)/ 0-40 l/h adjustable shrubbler

Gọi: 0916909087 để biết giá

Có thể điều chỉnh dòng chảy từ 0 – 40 lít/giờ. Tưới đều và chính xác tại gốc cây. Có thể điều chỉnh dòng chảy theo nhu cầu của từng cây. Dễ dàng tháo rời để làm sạch. Rửa đầu tưới dưới vòi nước để rửa sạch.

Bài viết mới nhất:

Facebook