Đầu tưới mini rotor 360 độ /Mini-Rotor 360° (4,7-6,1m)

Các tua bin đặc biệt trong những vòi phun nước pop-up đảm bảo tưới nước thống nhất, kháng gió tuyệt vời, với mức tiêu thụ nước thấp. Vòi phun đảm bảo tính thống nhất tối đa trong việc tưới nước trên khu vực diện tích 360o.

Bộ lọc hiệu quả cao, có thể tháo rời thiết bị để vệ sinh.

Hotline: 0916909087