Đầu tưới mini rotor 90-210 độ /Mini-Rotor 90-210° (7,1-9,1 m)

Thân tưới pop-up loại mini-rotor đảm bảo tưới nước thống nhất, kháng gió tuyệt vời, với mức tiêu thụ nước thấp. Vòi phun đảm bảo tính thống nhất tối đa trong việc tưới nước, có thể điều chỉnh bán kính tưới từ  90o đến 210o.

 

 

 

 

Hotline: 0916909087
Call Now Button0916 909 087