Đầu tưới nhỏ giọt bù áp (4 lit/h)/ Self-regulating dripper

Gọi: 0916909087 để biết giá

Tỷ lệ chảy 4 lít/h không đổi ở điểm bắt đầu và điểm kết thúc đường tưới, lắp trực tiếp với ống chính 1/2″ (13 – 16mm) hoặc ống nhánh 1/4″ (4 – 6mm).

Dễ dàng tháo rời để vệ sinh.

Bài viết mới nhất:

Facebook