Đầu tưới nhỏ giọt bù áp (4 lit/h)/ Self-regulating dripper

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp cho nước nhỏ từng giọt, phân phối nước chính xác cho từng cây, duy trì tỷ lệ chảy 4 lít/h không đổi ở điểm bắt đầu và điểm kết thúc đường tưới. Lắp trực tiếp với ống chính 1/2″ (13 – 16mm) hoặc ống nhánh 1/4″ (4 – 6mm). Dễ dàng tháo rời để vệ sinh.