Đầu tưới nhỏ giọt cuối dòng 0-10l/h / 0-10 l/h Plus end-of-line dripper

Gọi: 0916909087 để biết giá

Dễ dàng điều chỉnh phù hợp với nhu cầu tưới tiêu của bạn, kết nối trực tiếp với ống cấp nhánh 1/4″, hoàn toàn kín nước. Tốc độ dòng chảy có thể điều chỉnh từ 0-10 l/h, kiểm soát dòng chảy chính xác và hiệu chuẩn.

Bài viết mới nhất:

Facebook