Đầu tưới nhỏ giọt cuối dòng Claber 0-10 l/h 91214

18.000 Đ

Béc tưới nhỏ giọt cuối dòng – hệ thống tưới nhỏ giọt đơn giản

phân phối nước cho từng cây,  điều chỉnh được lưu lượng từ 0 – 10 lít / giờ. Loại lắp cuối đường ống nhánh 1/4”. Dùng cho các hệ thống tưới nhỏ giọt gia đình đơn giản.