Đầu tưới nhỏ giọt cuối dòng 0-6l/h / 0-6 l/h line-end dripper

Đầu tưới nhỏ giọt cuối dòng 0-6l/h / 0-6 l/h line-end dripper

Gọi: 0916909087 để biết giá

Có thể điều chỉnh từ 0 – 6 lít tưới đã định, đối với những nhu cầu khác nhau của thực vật và loại đất.

Bình luận

Bài viết mới nhất:

Facebook