Đầu tưới nhỏ giọt điều chỉnh (lắp cọc) 0-40 l/h / 0-40 l/h adjustable dripper

Gọi: 0916909087 để biết giá

Đảm bảo tưới chính xác tại gốc cây. Lắp kèm van đóng/mở và dễ dàng tháo rời để làm sạch dưới dòng nước chảy. Lắp tại cuối ống dẫn 1/4″ (4-6mm).

Bài viết mới nhất:

Facebook