Đầu tưới nhỏ giọt liền trục 1-10 l/h / 0-10 l/h Plus in-line dripper

Gọi: 0916909087 để biết giá

Tỷ lệ dòng chảy có thể điều chỉnh từ 0-10 lít/h, từ đóng hoàn toàn tới mở hoàn toàn.

Kiểm soát dòng chảy chính xác, không xoắn ống.

Bài viết mới nhất:

Facebook