Đầu tưới nhỏ giọt liền trục Claber 0-10 l/h 91218

20.000 

Béc tưới nhỏ giọt liền trục phân phối nước cho từng cây,  điều chỉnh được lưu lượng từ 0 – 10 lít / giờ từ đóng hoàn toàn tới mở hoàn toàn.Kiểm soát dòng chảy chính xác, không xoắn ống. Loại lắp liền trục đường ống. Dùng cho các hệ thống tưới nhỏ giọt gia đình đơn giản.

0916 909 087