Đầu tưới nhỏ giọt liền trục 0-6 l/h / 0-6 l/h in-line dripper

17.000 Đ

Béc tưới nhỏ giọt liền trục phân phối nước cho từng cây, cho nước nhỏ từng giọt, giảm thiểu sự ứ đọng nước trên mặt đất. Dễ dàng điều chỉnh được lưu lượng từ 0 – 6 lít / giờ. Thiết bị lắp liền trục đường ống. Dùng cho các hệ thống tưới nhỏ giọt gia đình đơn giản.