Đầu tưới turbine /Multi-jet Turbine with long jet range

Đầu tưới turbine /Multi-jet Turbine with long jet range

Gọi: 0916909087 để biết giá

Hoạt động tin cậy, tính linh hoạt cao.

Đầu phun có thể thay được.

Có thể điều chỉnh góc phun từ 30o đến 360o bằng vít chỉnh trên đầu vòi.

Tấm lọc trong có thể thay thế.

Bình luận

Bài viết mới nhất:

Facebook