Dây tưới nhỏ giọt dạng thấm rỉ 1/2″, 15M

Cuộn 15M, tràn nước chậm thông qua vách mao mạch. Mạnh, linh hoạt, được thiết kế để lắp quanh cây hoặc dưới đất. Thoát nước liên tục đều đặn. Phù hợp cho lưu lượng thấp: áp suất hoạt động 0,5 – 1 bar.

Hotline: 0916909087