Điều khiển tần số vô tuyến – Elettra RF

Gọi: 0916909087 để biết giá

Nguồn sử dụng hai pin kiềm  AAA 1,5V.

Hoạt động áp 0,5-12 bar.

Lưu lượng 4,6-96 lít / phút.

Nhiệt độ hoạt động khoảng 5-70 °C.

timthumb-1 timthumb-2 timthumb-3 timthumb-4 timthumb-5 timthumb-6 timthumb-7 timthumb

Bài viết mới nhất:

Facebook