Đục lỗ ống PE 16mm kèm cờ lê tháo đầu phun mirco Claber 91185

73.000 Đ

Dùng để đục lỗ trên ống PE 1/2″ (16mm)