Nối ren ngoài Claber 2 đầu 1″ (26 – 34 mm) 90805

55.000 Đ

Sử dụng để chuyển đổi ren trong 1″ sang ren ngoài 1″.