Hộp van hình hộp chữ nhật (59 x 46 x 31cm) / Rectangular valve box

Hộp chứa van hình chữ nhật 90510 có thể chứa đến 5 van điện từ loại 1″.