Hộp van hình hộp chữ nhật (max 5 van)/ Rectangular valve box

Hộp chứa van hình chữ nhật 90510 có thể chứa tối đa 5 van điện từ loại 1″.