Hộp van tròn /Circular valve box

Hộp tròn dùng để bảo vệ van điện từ 1″.