Kẹp ống / Tube clamp | Claber 91096

Đây là phụ kiện hữu ích cho các ống cấp chính. Trong trường hợp áp lực nước cao, kẹp ống có tác dụng cố định khớp nối giữa hai đoạn ống chính 1/2″ (16mm).