Khung nối (Đầu nối giá đỡ) 1″ / Ø 1” Bracket coupling

Dùng để nối vòi phun với đường ống tưới mà không cần phải cắt ống nối.