Khớp nối 1/2″ / 1/2″Coupling

Giúp đấu nối hai đoạn ống chính 1/2″ (16mm).