Khớp nối 1″F x 1″M /Coupling 1” female x 1” male

Khớp nối cho kết nối van điện từ 1″ với đường ống cấp nước tưới.