Tê giảm 1/2″-1/4″ / 1/2”-1/4” 2 – way coupling

Gọi: 0916909087 để biết giá

Từ một đường ống dẫn chính 1/2″ (13 – 16mm), khớp nối cho phép phân thêm một đường ống cấp nhánh 1/4″ (4 – 6mm) một cách dễ dàng nhất.

Bài viết mới nhất:

Facebook