Nối 2 ngã 1/4″ / 1/4” 2-way coupling

Gọi: 0916909087 để biết giá

Được sử dụng để nối hai đoạn ống nhánh 1/4″ (4 – 6mm) hoặc để tạo ra đường ống cấp nhánh từ ống chính 1/2″ (13 – 16mm).

Bài viết mới nhất:

Facebook