fbpx

Nối 2 ngã 1/4″ / 1/4” 2-way coupling

Được sử dụng để nối hai đoạn ống nhánh 1/4″ (6mm) hoặc để tạo ra đường ống nhánh từ ống chính 1/2″ (16mm).