Nối cuối (nút bịt) 1/2″ / 1/2” end stopper

Gọi: 0916909087 để biết giá

Dùng để ngắt dòng nước ở điểm cuối ống chính 1/2″ (13 – 16mm).

Bài viết mới nhất:

Facebook