Khớp nối Ø 25 mm / Coupling Ø 25 mm

Gọi: 0916909087 để biết giá

Được sử dụng để kết nối hai đoạn ống polyethylene hay để sữa chữa một ống bị thủng lỗ.

Bài viết mới nhất:

Facebook