Khớp nối Ø 25 mm/ Coupling Ø 25 mm

Được sử dụng để kết nối hai đoạn ống HDPE DN25 hay để sửa chữa một đoạn ống bị thủng lỗ.

 

 

 

Hotline: 0916909087
Call Now Button0916 909 087