fbpx

Khớp nối ren 1/2” H. 3/4” – 1” / 1/2” H. 3/4” – 1” threaded coupling

Đấu nối ống chính 1/2” (16mm) với điểm kết nối có ren trong 3/4” (27 mm) hoặc 1” (34 mm) (Van điện từ).