Khớp nối ren 25mm – 1″ / Coupling Ø 25 mm – 1” thread

Khớp nối Claber 90420 được sử dụng để kết nối một ống HDPE DN25 với van khóa hoặc van điện từ có ren trong 1″ (34mm)