Khớp nối chuyển đổi 1/2″/ 1/2” hose threaded adaptor

Gọi: 0916909087 để biết giá

Dùng để đấu nối trực tiếp ống 1/2” (13-16 mm) với vòi có ren 3/4” (20-27 mm).

Bài viết mới nhất:

Facebook