fbpx

Khớp nối chuyển đổi 1/2″/ 1/2” hose threaded adaptor

Dùng để đấu nối trực tiếp ống 1/2” (16 mm) với vòi có ren ngoài 1/2″ – 3/4” (21-27 mm).