Đầu nối Claber ren trong 21 mm hoặc 27 mm ra ống 1/2″(16 mm) 91013

110.000 Đ

Dùng để đấu nối trực tiếp ống 1/2” (16 mm) với vòi có ren ngoài 1/2″ – 3/4” (21-27 mm).