Khớp nối tự động / Automatic coupling

Gọi: 0916909087 để biết giá

Sử dụng kết nối với một đầu nối gắn được gắn với vòi nước và một đầu kết nối với ống cấp chính 1/2″ (13 – 16mm).

Bài viết mới nhất:

Facebook