Khớp nối tự động / Automatic coupling

Khớp nối tự động kết nối ống 1/2″ (16mm).