Khung nối Ø 3/4” (Đầu nối giá đỡ) / Ø 3/4” bracket coupling

Gọi: 0916909087 để biết giá

Dùng để kết nối vòi phun với đường ống tưới mà không cần phải cắt ống nối.

Bài viết mới nhất:

Facebook