fbpx

Nối chuyển đổi 3/4” M. – 1”F / 3/4” M. – 1” F Adapter

Nối dùng để chuyển đổi trong 3/4″-1″ (27 – 34mm).