Nối ống PE Claber 1/4″ (6mm) 91155

8.000 

Được sử dụng để nối hai đoạn ống nhánh 1/4″ (6mm) hoặc để tạo ra đường ống nhánh từ ống chính 1/2″ (16mm).

 

0916 909 087