Khớp nối DN 25 mm ren trong 1″ / Connector Ø 25 mm – F. 1” thread

Khớp nối thẳng DN25 ren trong 1″ (34mm) dùng để kết nối ống HDPE DN25 với thiết bị có kết nối ren ngoài.